Köpvillkor

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen som är dispositiv vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.
För att köp skall genomföras så måste man välja betalningssätt delbetalning, faktura eller kortbetalning. Offerten är giltig i 30 dagar.
Om du valt Klarna delbetalning eller faktura så kommer din faktura att mejlas till dig, i samband med utleverans från fabrik. Om du valt kortbetalning via Dibs så hittar du ditt kvitto på betalningen under dina kunduppgifter efter att din order behandlats.
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.
Du som kund ansvarar själv för de mått du angett. Om du valt mätning och montering genom oss så ansvarar vi givetvis för måtten.
Godkända toleranser gällande bänkskivor, gäller samtliga material:
Längd +-3mm, djup +-2mm, tjocklek +-1mm.
Små repor kan vara synliga på mörka och högblanka ytor redan vid leverans.

Leveransbetingelser

Frakt

Utöver priset ska du betala emballage- och fraktkostnad. Det står tydligt på offerten om frakt- och emballagekostnad ingår eller ej. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. Pris på frakt gäller till fastlandet om adress saknas, alltså ej till öar och dyligt.

Leveranstid

I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Leveranstid avser utleverans från tillverkare. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta inte möjligt att göra (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig som kund.

Leveranssätt

Vanligtvis skickas en vara med en speditör. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg. Leveranstiden är normalt 2-3 dagar efter utleverans från fabrik. Leverans sker till ytterdörr på markplan om inget annat avtalats.

Mätning och montering

När mätning bokas skall stommar, täcksidor mm sitta fast monterade, efter mättning får inte något flyttas eller ändras, kakling mm sker efter montering av bänkskivorna.
Vid mätning skall ansvarig snickare eller slutkund finnas på plats. Om mätning ej kan ske när vi kommer till kund pga att stommar eller dyl. ej är monterade enligt ovan kommer kostnad för detta samt nytt mätningstillfälle att debiteras.
Mätning går ej att köpa utan att köp av bänkskivor skett eller kommer att sker strax efter mätningstillfället.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss och vi fakturerar alla kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Beställning

Kontrollera offert och ritning noggrant innan beställningen görs. Som kund ansvarar du för att både offert och ritning stämmer. Om du beställt mätning och montering av oss så är det inte du som kund som ansvarar för mått mm. Kontrollera även skötsel- och monteringsanvisning i samband med din beställning, se under resp. material.

Ändring av beställning

När du gjort en beställning av måttanpassade produkter går ändring vanligtvis ej att göra. De gånger det är möjligt kommer kostnad för detta att debiteras. Leveranstiden kommer även att förlängas.

Avbeställning

Avbeställning av vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig är inte möjlig.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte specialtillverkade produkter som tillverkats efter dina önskemål och mått. På övriga produkter, ej special, gäller ångerrätten och returfrakt betalas av kund.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt (se nedan angående transportskador), eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 5 arbetsdagar från att du fått din leverans. Du får inte montera eller använda produkten, om detta görs godkänns inte reklamationen.
Reklamation av vara, dolda fel eller skador skall göras av köparen inom 5 arbetsdagar. Monterade bänkskivor betraktas alltid som godkända vid monteringens början. Eventuella skador som t ex. repor, avskavning, slagmärken anses då vara monteringsskador som inte omfattas av vår garanti. Garantin täcker ej heller skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
Kostnader för montering och demontering osv. av skadad eller felaktig skickad vara godkänns inte.
Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt artiklar har levererats och inte har några skador eller materialfel. Anspråk på ersättning av andra kostnader än produkten godkänns inte. Montera ej bänkskivor med skador eller materialfel då de anses vara godkända vid monteringens början, och går då ej att reklamera då skadan anses vara en monteringsskada på grund av oaktsamhet.
Om du som företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du taget emot varan, skicka en reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.
Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Retur

Returgods som vid vårt mottagande är bristfälligt emballerat eller skadat, utöver eventuell reklamation, godkänns ej för kreditering.

Transportskador

Emballaget skall kontrolleras noga vid leverans och om det är skadat skall det skrivas på speditörens fraktsedel och informeras till oss, annars godkänns det inte. Eventuella dolda fraktskador skall anmälas till speditören inom 5 dagar efter leveransen. Skador på varor som uppkommit pga speditören och inte anmäls inom 5 dagar godkänns ej.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Sekretess och säkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
När du klickar på beställ i vår butik eller när du anmäler dig som kund hos agelito.se godkänner du att agelito.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Endast agelito.se har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.
Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.
E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs alltid av allmän domstol.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.
En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information. Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.
Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade sessionscookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas sessionscookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor.
Vi sparar ingen personlig information via sessionscookies. Sessionscookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera sessionscookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella sessionscookies som redan har sparats.
Om du väljer att inte acceptera sessionscookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande.
Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Our checkout solution is provided by Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden) and uses cookies to offer you the best possible, tailored, online experience when you use Klarna's checkout. The exact cookies and purposes for which they are used can be found here: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/sv_se/checkout.pdf

We use Klarna Checkout as our checkout, which offers a simplified purchase experience. When you choose to go to the checkout, your email address, first name, last name, date of birth, address and phone number may be automatically transferred to Klarna AB, enabling the provision of Klarna Checkout. These User Terms apply for the use of Klarna Checkout is available here: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/9874/sv_se/checkout